Početna/ Blog/ Sve o skladištima i kako odabrati odgovarajuće
14.
studeni 2019.

Gradnja skladišnog prostora u skladu s njegovom namjenom

Skladište nadopunjuje proizvodnju

Malo tko može dostići Japance i njihov savršeni JIT (“Just In Time”) sustav upravljanja zalihama, točnije, bez zaliha na skladištu. To je izazovno iz više razloga.

Prvo je potrebno točno procijeniti količinu potrebnog materijala za proizvodnju. Nakon što se procjene količine, potrebno je naći i savršeno pouzdanog dobavljača koji će materijal dostaviti točno u trenutku kada je potreban proizvodnji.

U većini slučajeva, kod proizvodnje ili prodaje bilo koje vrste, skladišta su neizostavan dio poslovanja. Namjena skladišta je da štiti resurse, bili oni ulazni ili izlazni, bez da stvara dodatan trošak. Zato je nužno da je skladište adekvatne veličine

Iskorištenost skladišta je od krucijalne važnosti jer neiskorišteno skladište je najskuplje skladište. Čak i u slučajevima kada je skladište u vlasništvu poduzeća koje ga koristi i nema dodatnih troškova najma, svejedno predstavlja trošak koji se mora racionalizirati i opravdati.

Skladište - drugi dom za materijale i proizvode

Prije nego što ugleda svjetlo dana na polici, jedan proizvod prolazi kroz najmanje dva skladišta: skladište proizvođača i skladište prodajnog mjesta. Sirovine potrebne za proizvodnju tog proizvoda prolaze također kroz nekoliko skladišta.

Sirovine i proizvodi tijekom svog životnog ciklusa provode izvjesno vrijeme na skladištu gdje njihovo stanje mora ostati nepromijenjeno. 

Skladište je dom za mnoge proizvode i sirovine

Skladište se definira kao posebno uređeno mjesto opremljeno za privremeno i sigurno odlaganje, čuvanje, pripremu i izdavanje sirovina u svim fazama procesa proizvodnje u kojima se one koriste. 

U poslovnom sustavu, skladišta su potrebna kako bi se osigurala neprekidnost proizvodnje, održala kvaliteta skladištenih sirovina, ubrzao koeficijent obrtaja sredstava, odnosno povećala konkurentska prednost poduzeća uz što manje troškove skladištenja.

Vrste skladišta

Jeste li znali da je vinski podrum skladište? I hladnjače su skladišta, kao i žitni silosi. Postoji uistinu mnogo vrsta skladišta, bila ona skladišta sirovina ili gotovih proizvoda.

Ako govorimo o skladištima s građevinskog aspekta, onda ih dijelimo na skladišta otvorenog, natkrivenog i zatvorenog tipa.

U otvorenim skladištima skladište se sirovine koje su otporne na vremenske uvjete (kao što je primjerice opeka), a u natkrivenim skladištima sirovine kojima je potrebno stalno provjetravanje.

Zatvorena skladišta (zgrade) koriste se za skladištenje sirovina koje su osjetljive na vanjske utjecaje, požare i postoji rizik od krađe. Zatvorena skladišta dijele se još na vodoravna ili niska (skladišta do visine otprilike sedam metara) te okomita ili visoka (skladišta viša od 12 metara).

Visoko skladište više je od 12 metara

Skladišta se razlikuju i prema vrsti materijala pa tako postoje skladišta sipkog materijala, komadnog materijala, skladišta tekućina i plinova, alata, ambalaža, otpada, sirovina, poluproizvoda, proizvoda, rezervnih dijelova, skladišta pokvarljivih i nepokvarljivih materijala, zapaljivih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala. 

S obzirom na upravljanje sirovinama, skladišta mogu biti ručna, mehanizirana i automatizirana ili robotizirana.

Postoji nekoliko vrsta odlaganja (kombiniranja) sirovina unutar skladišta. U većim se skladištima radi bolje preglednosti sirovine većinom odlažu u blokovima ili redovima, dok se u manjim skladištima roba može odlagati i u drugim kombinacijama. Koji god sistem se odabere, bitno je da su sirovine lako dostupne.

Kako znati koja je veličina skladišta potrebna

Jedno od glavnih pitanja kod projektiranja skladišta jest gdje bi se ono trebalo nalaziti i koliko bi veliko trebalo biti.

Prema poslovnim pravilima iz prakse, skladište bi trebalo biti dovoljno veliko da se u njemu skladište minimalne zalihe. No, u stvarnosti se rokovi često premašuju pa je potrebno jako dobro procijeniti potrebnu količinu zaliha i frekvenciju njihovog obrtaja za nastavak nesmetanog poslovanja.

Projektiranje skladišta zahtjevan je posao

Osim količine sirovina, na veličinu skladišnog prostora utječe i kakav točno materijal se skladišti, tehničko-tehnološke značajke procesa proizvodnje, raspoloživa skladišna i transportna oprema, vrste skladišnih jedinica, metode rasporeda materijala u skladišnom prostoru te tehnike skladištenja materijala.

Ukupna površina skladišta u metrima kvadratnim može se izračunati kao zbroj površine potrebne za uredno skladištenje najveće količine sirovina, površine za puteve i prolaze, površine za prijam i otpremu sirovina, površine za radnike te površine za pomoćnu i dodatnu skladišnu opremu. 

Lokacija, lokacija, lokacija 

Osim veličine skladišta, lokacija je faktor koji može imati presudni značaj na njegovu isplativost. Ako je skladište loše prometno povezano, ono će umjesto komparativne prednosti poduzeća, zapravo predstavljati dodatne troškove.

Kod izbora lokacije skladišta, osim dobre prometne povezanosti, bitno je voditi računa o mogućnosti proširenja skladišta ako dođe do povećanja proizvodnog kapaciteta i potražnje.

Poduzeća koja zbog posebnosti proizvodnog procesa ili smanjenja troškova grade skladište uz proizvodni pogon ne prolaze kroz složeni proces odlučivanja o lokaciji skladišta

Prometna povezanost bitna je za lokaciju skladišta

Kod izbora lokacije skladišta između više opcija, investitori se mogu koristiti metodom bodovnog ocjenjivanja, metodom transportnih troškova, vrijednosnom analizom ili troškovnom metodom

Gradnja skladišta s pravim partnerom

Kada ste odabrali lokaciju i vrstu skladišta koje vam je potrebno za nesmetano funkcioniranje proizvodnog procesa, potrebno je odabrati i pouzdanog partnera. 

Osim poštivanja rokova, pravi partner pomoći će vam u projektiranju skladišta koje će zadovoljavati sve standarde i imati dozvole potrebne za nesmetan rad. 

Stručnjaci u Mipcru znaju kako izgraditi podove skladišnih prostora da podnesu statička i dinamička opterećenja, postaviti instalacije i stolariju koja će osigurati konzistentnost zaliha te izgraditi skladište koje će savršeno odgovarati vašem poslovanju.

Bez obzira imate li potrebu za skladištenjem materijala za proizvodnjugotovog proizvoda ili vam je potrebno skladište za neku specifičnu namjenu, Mipcro je vaš pouzdan partner u gradnji skladišta u skladu s najmodernijim građevinarskim standardima. 
 
Izgradimo skladište koje odgovara vašim potrebama