Početna/ Blog/ Koju sve dokumentaciju trebate prije gradnje obiteljske kuće?
19.
ožujak 2020.

Koju sve dokumentaciju trebate prije gradnje obiteljske kuće?

Popis dokumentacije potrebne za početak gradnje obiteljske kuće u Hrvatskoj

Koji dokumenti su potrebni prije gradnje obiteljske kuće?

Kojim redoslijedom ih treba prikupljati?

A hoće li mi odgovarati bež zavjese

OK! Možda još nije vrijeme za razmišljanje o detaljima interijera. Idemo korak po korak. 

Shvaćamo da ideja o vlastitoj obiteljskoj kući imponira i da može biti teško ostati čvrsto na zemlji kada već “vidite” kako će izgledati vaša nedjeljna popodneva. 

Gradnja obiteljske kuće veliki je korak. Sigurno jedan od oni koji uvelike utječe na kvalitetu života. 

Kuća pruža dozu komfora i privatnosti, ali isto tako zahtjeva vašu punu pozornost i dosta strpljenja kroz sve faze. 

Kuća se gradi od temelja, ali prije ikakvih radova potrebno je ishoditi svu potrebnu dokumentaciju. Da, znamo, rijetko tko voli papirologiju - ali ona je neophodna. Kada vam bude teško, zamislite idilična nedjeljna popodneva u novom dnevnom boravku.  

Prije svega istražite mogućnosti željene lokacije

Provjera mogućnosti gradnje na željenoj lokaciji je vaš prvi korak i zahtjeva pomoć arhitekta i geodeta. Želite biti sigurni da vam podzemne vode, stijene, močvarno ili pjeskovito tlo te klizišta neće predstavljati problem.

Prvi korak je provjeravanje stanja lokacije parcele

Dokumenti koji će vam biti potrebni su:

  • izvod iz katastarskog plana ne stariji od šest mjeseci
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • potvrda o planskoj namjeni parcele
  • geodetski projekt
  • geotehnički elaborat

U slučaju da na lokaciji već postoji stari objekt, trebat ćete građevinsku dozvolu s nacrtima ili potvrdu iz katastra da je objekt izrađen prije 15. veljače 1968. odnosno rješenje o izvedbenom stanju, ako je objekt legaliziran. 

Idući korak je idejno rješenje

Kada ste provjerili uvjete lokacije i napravili skicu, vrijeme je za idejno rješenje.

Idejno rješenje će izraditi arhitekt prema projektnom zadatku kojeg vi popunjavate. Projektni zadatak je važan radi utvrđivanja opsega posla, a u njemu ćete opisati sve vaše želje i potrebe.

Idejno rješenje je podloga za sve daljnje korake gradnje obiteljske kuće

Idejno rješenje je “samo” nacrt, ali njegova izrada može potrajati do nekoliko mjeseci. Trajanje izrade idejnog rješenja ovisi o posebnostima projekta i komunikaciji između vas i arhitekta. Jednom kada je finalizirano, idejno rješenje će poslužiti kao podloga za ishođenje posebnih uvjeta.

Slijedi utvrđivanje posebnih uvjeta

Posebni uvjeti se izdaju na temelju idejnog rješenja. Idejno rješenje, uz ranije spomenute priloge, daje osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja te određuje smještaj kuće na parceli.

Posebne uvjete će, na vaš zahtjev, utvrditi javnopravno tijelo. U slučaju da uvjeti nisu zadovoljeni, dobit ćete detaljno obrazloženje, a ako je sve u redu i vaš projekt je usklađen sa svim propisima, dobit ćete zeleno svjetlo za izradu glavnog projekta. 

Vrijeme je za izradu glavnog projekta

Glavni projekt je zapravo skup svih projekata razrađenih do najsitnijih detalja

Kompleksnost glavnog projekta će ovisiti o specifičnostima obiteljske kuće

Ovisno o specifičnostima vašeg budućeg doma i potrebnih radova glavni projekt može sadržavati:

  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • elektrotehnički projekt
  • strojarski projekt
  • geodetski projekt

U nekim slučajevima, izradi glavnog projekta može prethoditi izrada elaborata. Elaborati su stručno i temeljito napisani prilozi, a mogu biti vezani za okoliš, geomehaniku parcele ili zaštitu građevine od požara

Glavni projekt će u svakom slučaju sadržavati projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za održavanje. Također, uključuje sve podatke potrebne za izračun doprinosa (komunalni, vodni) i podatke iz ranije spomenutih elaborata (ako su oni bili potrebni).

Konačno, građevinska dozvola

Jednom kada je potvrđeno da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, vrijeme je za pokretanje postupka za izdavanje građevinske dozvole. 

Gradnji kuće može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a nju izdaje županijski ured za prostorno uređenje i graditeljstvo i ovjerava referent u odsjeku za graditeljstvo. 

Imajte na umu da građevinska dozvola ima vijek trajanja, odnosno prestaje vrijediti ako ne prijavite gradilište u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.

Građevinska dozvola je znak za početak gradnje obiteljske kuće

Još nekoliko detalja i možete početi graditi

Za gradnju obiteljske kuće, izvedbeni projekt nije obavezna stavka, ali je preporučljiv da bi se sve u potpunosti kvalitetno izvelo. 

Izvedbeni projekt uključuje sve detalje gradnje, daje uvid u pravo stanje i najbolja je podloga za izradu troškovnika građevinskih radova. Troškovnik građevinskih radova ustvari je “recept” za gradnju: sadrži potrebne “sastojke” i radnje koje su potrebne za izgradnju obiteljske kuće.

Prema izrađenom troškovniku tražite ponude, birate izvođače radova i pisanim putem nadležnom tijelu prijavljujete gradilište, odnosno početak gradnje vaše obiteljske kuće.

Iako je postupak izgradnje obiteljske kuće dugotrajan, jednom kada je vaša ideja postala dom iz snova, bit će vam jasno kako se uloženi trud i više nego isplatio.

Pogledajte kako mi to (g)radimo