Početna/ Blog/ Proces izgradnje solarne elektrane na krovu poslovnog objekta
12.
kolovoz 2023.

Kako smanjiti račune el. energije za poslovno skladište ili halu

Izgradnja solarne elektrane na krovu skladišta ili hale može znatno smanjiti troškove za električnu energiju poslovanja

Sve veći broj poduzetnika prepoznaje prednosti korištenja solarnih elektrana kako bi smanjili troškove električne energije.

Ugradnja solarne elektrane može biti posebno atraktivna za poduzetnike koji posjeduju veće proizvodne ili skladišne hale te se suočavaju s visokim računima za struju.

U ovom članku, predstavit ćemo vam postupak ugradnje solarnih elektrana na velikim poslovnim objektima, uzimajući u obzir ključne korake i izazove koje treba savladati.

Naravno, solarna elektrane se može postaviti i na drugim lokacijama, ali, čitajući tekst, vidjet ćete, na krovu skladišta ili proizvodne hale je posebno pametna odluka.

Najprije se pregledavaju statika objekta i stanje krova

Prvi korak u postupku je pregled objekta kako bi se utvrdilo je li moguće instalirati solarnu elektranu. Naši stručnjaci dolaze na teren kako bi pregledali krovište i analizirali statiku objekta u suradnji sa ovlaštenim statičarem.

Ako se zaključi da je objekt pogodan za instalaciju solarne elektrane, provjerava se stanje krova. Ako je krov star i neodržavan, planira se i sanacija krova kako bi se osigurala sigurna i pouzdana instalacija elektrane.

Sljedeći korak je odrediti koliko solarnih panela vam treba

Nakon pregleda prihvatljivosti objekta za instalaciju solarnih panela, naši inženjeri analiziraju potrošnju električne energije objekta tijekom proteklih 3-4 godine.

Za ovaj dio koristimo energetske kartice koje se zatraže od HEP ODS-a (Hrvatska elektroprivreda - Operator distribucijskog sustava). Na temelju tih podataka, dimenzionira se solarna elektrana kako bi se osiguralo da objekt pokriva optimalni dio svojih potrebe za električnom energijom uz pomoć solarne energije.

Potvrda od strane HEP-a

Nakon dimenzioniranja solarnih panela, slijedi izrada ponude za idejni elektrotehnički projekt sunčane elektrane. Nakon što poduzetnik prihvati ponudu, u roku od 15 dana izrađujemo idejni projekt, koji se zatim predaje HEP ODS-u zajedno sa zahtjevom za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES).

Ovo je ključan korak jer će EES potvrditi da je planiranu elektranu moguće priključiti na mrežu.

Još samo malo papirologije

Nakon podnošenja zahtjeva za EES, HEP izdaje EES i Ponudu za priključenje unutar 30-60 dana. U ovim dokumentima navode se svi uvjeti i zahtjevi za izradu glavnog projekta solarne elektrane. EES i Ponuda vrijede 2 godine od izdavanja, što poduzetniku pruža sigurnost i potvrdu da može nastaviti s izgradnjom elektrane.

Sada kada je EES dobiven, poduzetnik može krenuti u izradu troškovnika za sanaciju krova i izradu glavnog elektrotehničkog projekta elektrane prema EES-u.

Nakon izrade tih projekata, Mipcro izrađuje obvezujuće ponude za sanaciju krova i izgradnju solarne elektrane.

Kreće se u izvedbu radova

Nakon prihvata ponude, kreće se u izvedbu radova. Prvo, provodi se sanacija krova, koja u prosjeku traje do 30 dana. Zatim slijedi izgradnja solarne elektrane, koja traje dodatnih 60-120 kalendarskih dana, ovisno o snazi elektrane (od 50-500 kW). Kada radite s Mipcrom sve može biti gotovi već za 90 dana od izdavanja EES-a, do puštanja u probni rad!

Mi smo vaš jedini kontakt za cijeli proces.

Ne morate brinuti o kontaktiranju 100 tvrtki, jer mi sve obavljamo. Tako da, ako želite smanjiti svoje troškove električne energije i pritom pomoći i okolišu, obratite nam se jer smo tu da vaš poslovni objekt pretvorimo u energetski učinkovitu elektranu!

Pogledaj Mipcro Solarne elektrane