Za koje tipove objekata Vam možemo poslati upit za ponudu?

Poduzeće MIPCRO je u mogućnosti izvoditi sve vrste objekata visokogradnje pojedinačne vrijednosti do 50.000.000 kn, međutim ciljani tipovi objekata su nam poslovni objekti (proizvodne hale, skladišne hale, uredski prostori, industrijska postrojenja...), stambeni objekti za poznate Naručitelje (stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade...) i javni objekti (škole, dječji vrtići, bolnice...). Ukoliko imate upit za obiteljsku kuću ili neku drugu vrstu objekta, odgovor o mogućnosti nuđenja Vam možemo dati nakon detaljne analize dokumentacije.

Što Vam je sve potrebno dostaviti kako bi ste izradili ponudu?

Za izradu kvalitetne obvezujuće ponude potrebno nam je dostaviti sljedeće:

1. Troškovnike radova (građevinsko-obrtnički, vodovod i kanalizacija, okoliš, strojarske instalacije, elektro instalacije...)

2. Informacije o željenim rokovima izvedbe radova.

3. Kompletan set projektne dokumentacije sa shemama stolarije/bravarije.

4. Građevinsku dozvolu ili informaciju o roku u kojem će ista biti izdana.

U prosjeku nam je za izradu ponude potrebno između 10-20 radnih dana, ovisno o veličini projekta i trenutnoj zauzetosti kapaciteta za nuđenje.

Dali ste u mogućnosti izvesti dio radova na objektu (npr. po fazama ili pojedine vrste radova)?

U pravilu smo u mogućnosti prihvatiti samo kompletno izvođenje objekata (sve faze) od temelja do krova, uključivo sa svim građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima. Iznimno smo u mogućnosti prihvatiti izvedbu samo npr. građevinsko-obrtničkih radova, ako se radi o objektima velikih pojedinačnih vrijednosti, uz preuzimanje obveze investitora da snosi manipulativne troškove glavnog izvođača.

Dali ste u mogućnosti izraditi ponudu za radove na obiteljskoj kući?

Zbog specifične organizacije tvrtke, koja je prilagođena za izvedbu objekata, vrijednosti veće od 5,0 milijuna kuna, u pravilu ne izvodimo radove na manjim privatnim objektima.