Graditeljstvo

Graditeljstvo je najvažnija djelatnost tvrtke MIPCRO d.o.o. kojom se ostvaruje više od 90% ukupnih prihoda. U potpunosti smo opremljeni za izvedbu svih vrsta građevinskih objekata u oblasti visokogradnje i prateće niskogradnje, pojedinačne vrijednosti objekta do 50.000.000 kn. Poduzeće pruža vrlo široki spektar građevinskih usluga za investitore, poput izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata, prema sljedećim vrstama:

 • Poslovni objekti (uredski, prodajni, proizvodni, skladišni, turistički...)
 • Stambeni objekti (stambene zgrade, obiteljske kuće...)
 • Javni objekti (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, bolnice...)
 • Ostali objekti (objekti spomeničke i kulturne baštine, objekti hidrogradnje, objekti za pravosuđe, policiju, vojsku...)

Na našoj referentnoj listi možete vidjeti naše izvedene reprezentativne objekte novijeg datuma.

Nekretnine

Poduzeće MIPCRO d.o.o. u svom portfoliu ima nekretnine, na nekoliko atraktivnih lokacija, koje izdaje u dugoročni zakup pouzdanim poslovnim partnerima. Ukupna površina prostora prostora za zakup je preko 7.000 m2. Sve nekretnine se nalaze na području Varaždinske županije, a neke osnovne podatke o istima Vam donosimo u nastavku:

Poslovna hala Trnovec Bartolovečki
Adresa: Gospodarska ulica 2a, Trnovec Bartolovečki
Površina objekta: 3.763 m2
Površina parcele: 10.000 m2
Namjena prostora: Proizvodna, skladišna, uredska

Poslovna zgrada Ivanec
Adresa: Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec
Površina objekta: 875 m2
Površina parcele: 580 m2
Namjena prostora: Trgovačka, uredska, ugostiteljska

Trgovački centar ''TC Mipcro''
Adresa: Trg hrvatskih Ivanovaca 9 (dvorište), Ivanec
Površina objekta: 579 m2 (12 poslovnih prostora površine 28-88m2)
Površina parcele: 1.584 m2
Namjena prostora: Trgovačka, uredska, mali obrti

Poslovni objekt ''Mali Park''
Adresa: Mirka Maleza 34-36, Ivanec
Površina objekta: 354 m2
Površina parcele: 994 m2
Namjena prostora: Trgovačka, uredska, ugostiteljska

Poslovni prostor ''ŠKZ MIPCRO''
Adresa: Trg hrvatskih Ivanovaca 3, Ivanec
Površina objekta: 48,10 m2
Površina parcele: nije primjenjivo
Namjena prostora: Trgovačka, uredska

Retail park ''Fachmarkt MIPCRO''
Adresa: Dr. Adalberta Georgijevića 3, Ivanec
Površina objekta: 1.900 m2
Površina parcele: 10.000 m2
Namjena prostora: Trgovačka, ugostiteljska, uslužna

Transporti

Poduzeće Mipcro vrši usluge organizacije i naplate transporta, za svoje dugogodišnje kooperante iz prijevozničkog sektora, koji vrše prijevoz gotove robe i repromaterijala, za nekoliko renomiranih tvrtki iz prerađivačke i metalske industrije sa područja Varaždinske županije. Tvrtka preuzima rizik naplate potraživanja i organizacije prijevoza, dok samu uslugu prijevoza i sve povezane troškove, snose kooperantske tvrtke.

ESCO projekti

Energetska obnova objekata Sveučilišta Sjever u Varaždinu

U 2016. godini godini sa Sveučilištem Sjever i Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), temeljem provedenog javnog natječaja, potpisan je ugovor o energetskom učinku, po ESCO modelu, po kojem je MIPCRO d.o.o. investirao vlastita sredstva u iznosu 2,9 milijuna kuna (bez PDV-a), u energetsku obnovu skupa zgrada (zgrade Z1+Z3) Sveučilišta Sjever u Varaždinu. Zgrade su obnovljene u periodu od srpnja 2016. godine do prosinca 2017. godine, a povrat investicije će se ostvariti uštedama energenata na oba objekta, u periodu 14 godina, uz ostvareno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u iznosu 40% ukupne vrijednosti investicije. Kontinuiranim praćenjem projekta, možemo sa zadovoljstvom zaključiti, da se uštede energije ostvaruju u iznosima od cca. 60 % u odnosu na prethodne potrošnje objekata, izražene u kWh, što je i bolji rezultat od projektom planiranih 53% ušteda. Godišnje financijske uštede na energentima iznose cca. 150.000,00 kn.

PRIMIJENJENE MJERE ENERGETSKE OBNOVE (Z1+Z3):

 • toplinska izolacija fasade -  3000 m2
 • toplinska izolacija stropova prema tavanu - 1500 m2
 • ugradnja nove PVC fasadne stolarije  - 500 m2
 • ugradnja novih energetski učinkovitih LED izvora svjetlosti  - 800 kom
 • ugradnja novih kondenzacijskih kotlova  - 2 x 65 kW + 2 x 45 kW
 • automatska regulacija temperature prostorija ugradnjom termostatskih ventila  - 140 komada
 • automatizacija mjerenja potrošnje sa zasebnim mjerenjem svih energenata na obje zgrade

Zgrada Z1 prije obnove i nakon energetske obnove:

Zgrada Z3 prije obnove i nakon energetske obnove:

Solarna elektrana ''SE MIPCRO''

Mipcro d.o.o. je 2013. godine investirao, u partnerstvu sa tvrtkom Finesa electrica d.o.o., u izgradnju ''Solarne elektrane MIPCRO'', koja je instalirana na ravnom krovu skladišne hale, na adresi Dr. Adalberta Georgijevića 3 u Ivancu. Ukupna vrijednosti investicije bila je 2,5 milijuna kuna, a ugovor o isporuci električne energije potpisan je sa HROTE-om u trajanju od 12 godina.

Osnovne tehničke karakteristike:

 • vršna snaga - 217 kWp
 • solarni paneli - 1888 komada - Solibro 115 Wp
 • pretvarači - Diehl AKO Platinum 16000 R3 (12 kom) + 9000 R3 (2 kom)
 • tehnologija elektrane - CIGS - tanki film orijentacije ISTOK-ZAPAD
 • godišnja proizvodnja - 230-260 MWh
 • godišnje sprečavanje emisije CO2 - 160-180 tona
 • maksimalna dnevna proizvodnja - 1200 kWh
 • sustav za nadzor - Solar-Log
 • isporuka cjelokupne proizvodnje u mrežu