MIPCRO d.o.o. Ivanec

OIB: 74266568215
MBS: 070027094
EUID: HRSR.070027094
Direktor: Josip Samaržija
Prokuristi: Slavko Kišiček, Zdravko Rogina
Temeljni kapital: 6.510.000,00 kn
(uplaćen u cijelosti)

Naziv banke: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 89 2360000 1101747369

MIPCRO d.o.o. za Graditeljske, proizvodne i uslužne radove upisano je pri Trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem Tt-05/733-2

Datum osnivanja: 06.05.1991. godine

Članovi društva: Josip Samaržija, Slavko Kišiček, Zdravko Rogina, Slavko Škrbec, Dragutin Đuras, Silvestar Bračko, Srećko Friščić

Bankovni računi (IBAN i naziv banke):

1. HR 89 2360000 1101747369
kod Zagrebačke banke d.d. (glavni račun)

2. HR 43 2340009 1110698052
kod Privredne banke Zagreb d.d.

3. HR 49 2500009 1101019988
kod ADDIKO bank d.d.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!

Odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Kontakt informacije prema odjelu

Gradilišta
Prikaži informacije Sakrij informacije

Duško Vitez, ing. građ. , Ovlašteni voditelj građenja - GVG 1134

M: +385 91 4782 478

Marko Rogina, mag. ing. aedif. , Ovlašteni voditelj građenja - GVG 2743

M: +385 91 4782 533

Dino Poplatnik, dipl. inž. grad. , Ovlašteni voditelj građenja - GVG 2714

M: +385 91 3782 533

Gabrijela Vinceković, ing.građ. , Voditelj gradilišta, pripravnik

M: +385 91 6009 774

Siniša Biškup, ing.građ. , voditelj gradilišta

M: +385 98 585 980

Zoran Županić, građ. teh. , građevinski poslovođa

M: +385 91 1782 478

Zoran Mikac, građ.teh. , građevinski poslovođa

M: +385 91 1530 905

Uprava društva
Prikaži informacije Sakrij informacije

Josip Samaržija, ing. , direktor

T: +385 42 782 533

Slavko Kišiček, oec. , prokurist

T: +385 42 782 533

Zdravko Rogina, ing.građ. , prokurist, ovl. voditelj građ. - GVG 1135

T: +385 42 782 533

Tehnička Komercijala
Prikaži informacije Sakrij informacije

Filip Kišiček , mag. oec.

M: +385 91 2 207 722

Mario Rogina , dipl.ing.el

M: +385 91 6 782 533

Računovodstvo i Financije
Prikaži informacije Sakrij informacije

Martina Colarić, mag.oec. , Voditelj računovodstva i knjigovodstva

T: +385 42 632 764

Suzana Mašić , referent administrativno tehničkih poslova

T: +385 42 770 887

Jelena Škrbec , stručni suradnik u računovodstvu i knjigovodstvu

T: +385 42 782 478

Blaženka Bencek , stručni suradnik u računovodstvu i knjigovodstvu

T: +385 42 632 760

Nabava i Transport
Prikaži informacije Sakrij informacije

Mladen Križanec, bacc. ing. logist. , voditelj nabave i transporta

M: +385 91 2 782 544

Skladište, Armiračnica i Održavanje Opreme
Prikaži informacije Sakrij informacije

Božidar Čiček , skladištar

M: +385 91 1 782 001