Početna/ Novosti/ Mipcro gradi halu za firmu GAMA Team
29.
svibanj 2023.

Mipcro gradi proizvodno-poslovnu halu za tvrtku GAMA Team

Mipcro je započeo s gradnjom hale za investitora GA MA Team

Mipcro će za tvrtku GAMA Team graditi proizvodno-poslovnu halu. Vrijednost ugovora je 1,5 mil. eura, a rok izgradnje je do veljače 2024. godine.

Ako vas zanima više o lokaciji, obliku i veličini građevne čestice, te planiranim zahvatima u prostoru i više o samom naručitelju, nastavite čitati.

Također, detaljnije ćemo opisati planiranu izgradnju proizvodno-poslovne građevine s radionicom za aluminijsku stolariju, nadstrešnicom i poslovnim prostorima.

Tko je investitor

GAMA Team d.o.o. je poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge koje su osnovali Božica Detelj i Antun Detelj 21. siječnja 1994. godine.

U to vrijeme, pokretanje posla u vezi s aluminijskom i PVC stolarijom predstavljalo je veliki izazov.

Znanje o tim područjima najviše su stjecali kroz konkretne objekte i gotovo isključivo kroz praktično iskustvo. S vremenom su se educirali putem raznih specijaliziranih sajmova i prezentacija te danas primjenjuju suvremene tehnologije i koriste najkvalitetnije materijale u procesu izrade i montaže.

Umjesto masovne proizvodnje, odabrali su drugačiji put, individualnu proizvodnju.

Više o investitoru možete pronaći ovdje

Više o projektu

Građevina će biti izvedena od prefabriciranih armirano betonskih elemenata s fasadnim i krovnim panelima, dok će nadstrešnica biti od čeličnih nosivih elemenata.

Uređenje građevne čestice obuhvaća dvorište s asfaltiranim pristupnim i manipulativnim površinama, zelenim površinama niskog raslinja i travnjacima te visokom ogradom.

Isto tako, planirana je izgradnja vozne i parkirne zone za sve korisnike prostora, sustav odvodnje oborinskih voda, odlaganje otpada i ograđivanje parcele.

Građevina ima proizvodno-poslovnu namjenu te se sastoji od tri povezana volumena:

 1. industrijske hale
 2. vanjske nadstrešnice za skladištenje materijala
 3. i uredskih prostora.

Organizacija prostora obuhvaća ulaze, prostorije za zaposlene i stranke, te pristupne puteve unutar građevine.

Karakteristike planiranih objekata

Kako smo već istaknuli, proizvodno-poslovna građevina sastoji se od tri volumena koji čine jedinstvenu oblikovno-funkcionalnu cjelinu. Evo pregleda karakteristika svakog od tih volumena:

#1 Industrijska hala

 • Tlocrtna dimenzija: 45,00 x 20,80 metara
 • Namjena: Smještena je radionica aluminijske stolarije.
 • Konstrukcija: Nosiva konstrukcija izrađena je od armirano-betonskih montažnih elemenata.
 • Fasada: Građevina je kompletno obavijena fasadnim metalnim panelima s termoizolacijskom ispunom.
 • Krov: Dvostrešni krov s minimalnim nagibom od 2%, tretiran kao ravni krov s atikom od fasadnih panela.

#2 Uredski prostori

 • Tlocrtna dimenzija: 18,49 x 8,04 metara
 • Namjena: Smješteni su uredski i pomoćni prostori za rad.
 • Konstrukcija: Armirano-betonski zidovi građevine.
 • Fasada: Zidovi su obloženi slojem vune za ventilirane fasade sa završnom oblogom od HPL ploča.
 • Krov: Ravni krov s atikom na visini koja prati visinu atike hale.

#3 Vanjska nadstrešnica

 • Namjena: Natkriva vanjski prostor predviđen za skladištenje i odlaganje materijala za rad i gotovih proizvoda.
 • Položaj: Smještena uz istočno pročelje proizvodne hale.
 • Oblik: Nepravilnog tlocrtnog oblika s kosom istočnom stranicom koja prati liniju granice parcele na odmaku od približno 3,00 metra.
 • Konstrukcija: Nosiva konstrukcija nadstrešnice sastoji se od montažnih čeličnih elemenata stupova i greda.
 • Pokrov: Pokrov nadstrešnice izrađen je od krovnih aluminijskih panela s termoizolacijskim materijalom.
 • Krovna nagib: Kosi krov s kontinuiranim padom od 7% prema istočnoj strani, s atikom na sjevernoj i južnoj strani.
 • Fasada: Vertikalno postavljeni fasadni paneli na istočnoj strani nadstrešnice, dok će se južna strana djelomično zatvoriti fasadnim panelima kako bi se formirao ulaz u natkriveni prostor nadstrešnice.

 

Pogledaj uspješne Mipcro projekte