MIPCRO - sinonim za kvalitetu i solidnost gradnje

Poduzeće MIPCRO d.o.o. Ivanec, prepoznatljivo je po kvalitetnoj i solidnoj gradnji za poznate investitore na području Republike Hrvatske, poglavito na tržištima Varaždinske i Istarske županije. U potpunosti smo opremljeni za izvedbu svih vrsta građevinskih objekata u oblasti visokogradnje i prateće niskogradnje, pojedinačne vrijednosti objekta do 10.000.000 €. Stvaramo dodanu vrijednost za naše Naručitelje kvalitetnom organizacijom i vođenjem izgradnje objekata, u kojima naši Naručitelji mogu dugoročno poslovati uz minimalne troškove održavanja. Zahvaljujući predanom radu naših, 100-ak zaposlenika, koji godišnje ostvaruju prihode od preko 15 milijuna eura, sposobni smo odgovoriti na sve zahtjeve Naručitelja u izgradnji objekata visokogradnje. Uz primarnu djelatnost graditeljstva (visokogradnje), kao glavne prateće djelatnosti poduzeća MIPCRO, izdvojili bi smo nekretnine (zakup vlastitih nekretnina na području RH), kao i djelatnost transporta (usluge organizacije transporta za nekoliko renomiranih tvrtki iz prerađivačke i metalske industrije).

GRADITELJSTVONEKRETNINETRANSPORTI

Poslovna povijest

MIPCRO društvo s ograničenom odgovornošću za Graditeljske, proizvodne i uslužne radove, registrirano je dana 06.05.1991.godine, sa sjedištem u Ivancu. Osnivači Društva i udjelničari sa većinskim vlasničkim paketom, Josip Samaržija, Slavko Kišiček i Zdravko Rogina, imali su viziju stvaranja građevinske tvrtke koja će kvalitetom izgradnje biti prepoznata na nacionalnoj razini.

Od 1991. do 2000. godine sjedište tvrtke nalazilo se na adresi Mirka Maleza 34-36 u Ivancu. Uz djelatnost graditeljstva, tvrtka se na toj adresi bavila financijama (Štedno-kreditna zadruga ''MIPCRO''), maloprodajom tekstila i ugostiteljskom djelatnošću (caffe bar ''Mali park'').

Djelatnost maloprodaje tekstila gasi se 1995. godine, te se Štedno-kreditna zadruga (ŠKZ) ''MIPCRO'' seli u novo izgrađenu poslovnu zgradu na Trgu hrvatskih ivanovaca 3 u Ivancu. ŠKZ  uspješno posluje sve do 2008. godine, kada su sve štedno-kreditne zadruge, po sili zakona likvidirane, a cjelokupno poslovanje ŠKZ je tada prodano VABA banci d.d iz Varaždina.

Ugostiteljska djelatnost se gasi 1998. godine, te se postojeći poslovni prostor daje u dugoročni zakup u kom statusu posluje još i danas.

Uprava društva je preseljena 2000. godine, na novu lokaciju na Trgu hrvatskih ivanovaca 9 u Ivancu, s obzirom da se na predmetnoj lokaciji nalazilo operativno sjedište za djelatnost građevinarstva (skladište opreme, materijala te parkiralište za vozila).

U 2004. godini društvo je kupilo lokaciju trenutnog sjedišta društva ''poslovnu zonu MIPCRO'' (bivši pogon SVILANA poduzeća VIS  - Varaždinska industrija svile), na adresi Dr. Adalberta Georgijevića 3 u Ivancu. Sa 01.01.2005. godine, preseljena je uprava društva kao i sektor građevinske operative na novu lokaciju, ukupne površine 16.000 m2, sa 5.000 m2 zatvorenih prostora raznih namjena. Na predmetnoj lokaciji društvo uspješno posluje i danas.

 

Istaknuti događaji u poslovnoj povijesti tvrtke MIPCRO:

1991. godine - osnovan MIPCRO d.o.o,  Štedno-kreditna zadruga (ŠKZ) MIPCRO, te proizvodnja i maloprodaja tekstila sa ugostiteljstvom na adresi Mirka Maleza 34-36, Ivanec.

1992. godine  - formirana  je vlastita  građevinska operativa za izgradnju objekata visokogradnje sa  poslovno -skladišnim prostorima na Trgu hrvatskih ivanovaca 9 u Ivancu.

1995. godine  - gasi se djelatnost maloprodaje tekstila, a ŠKZ Mipcro seli u novi poslovni prostor na adresi Trg hrvatskih ivanovaca 3, Ivanec.

1996-97. godine  - Tvrtka sa vlastitom operativom sudjeluje u obnovi ratom opustošenih područja  na širem području Gline  u Sisačko-Moslovačkoj županiji.

1998. godine  - gasi se ugostiteljska djelatnost  - prostor caffe bar-a ''Mali park'' izdan je u višegodišnji zakup.

2000. godine  - Uprava i sjedište društva prelaze na adresu Trg hrvatski ivanovaca 9, Ivanec

2004. godine  - Kupljena je lokacija buduće poslovne zone Mipcro, na adresi  A. Georgijevića 3 površine poslovne zone od 16.000 m2 sa 5.000 m2 zatvorenih prostora raznih namjena.

2005. godine  - Uprava i građevinska operativa preseljeni su na novu lokaciju u poslovnu zonu na adresi Dr. Adalberta Georgijevića 3, Ivanec.

2006. godine  - U bivšim prostorima građevinske operative na Trgu hrvatskih ivanovaca 9, uređen je trgovački centar Mipcro koji je zajedno sa bivšom upravnom zgradom na istoj lokaciji iznajmljen.

2007. godine  - Tvrtka se uključuje u realizaciju projekata javno – privatnog partnerstva osnivanjem zajedničke tvrtke PP MHM d.o.o. sa tvrtkama Meteor i Hidroing iz Varaždina.

2008. godine  - Štedno -kreditna zadruga  kao gospodarska cjelina  prodana je VABA banci.

2008-10. godine  - Izgradnja KZ Glina vlastitom operativom što je do tada bio najveći pojedinačni projekt neto vrijednosti preko 6 mil. €.

2009. godine  - Uspješno završen  ciklus projekata Javno-privatnog partnerstva u Varaždinskoj županiji  u kojem je izgrađeno ukupno 16 škola i 8 sportskih dvorana.

2010. godine  - Zbog recesije  i gospodarske krize gotovo cjelokupna građevinska operativa je preseljena na  području Istre gdje radi na javnim i turističkim projektima.

2013. godine  - Izgrađena solarna elektrana SE MIPCRO 1, snage 230 kWp, u partnerskom odnosu sa tvrtkom Finesa Electrica d.o.o., na krovu Retail Parka.

2014. godine  - Tvrtka se uključuje u višegodišnji investicijski ciklus na području Ludbrega.

2015. godine  - Evidentan  je značajni oporavak građevinskih aktivnosti na području Varaždinske županije potaknut investicijama financiranim iz EU fondova pa tvrtka učestvuje u više takvih  projekata

2017. godine  - Povratak građevinske operative na područje Varaždinske i Sisačko – moslavačke  županije gdje se realiziraju uglavnom projekti gospodarskih namjena financirani fondovima EU

2018. godine  - Zbog nedostatka djelatnika poduzeće je prisiljeno uvoziti radnu snagu iz trećih zemalja (izvan EU).

2018. godine  - Proširena djelatnost nekretnina, ulaganjem u kupnju poslovne hale u Trnovcu Bartolovečkom, površine 3.800 m2.

2020. godine  - Završena investicija u Retail Park, sa otvorenjem trgovina BIPA i PEPCO, te BUENO Caffe-a, dana 25.06.2020. godine. Trgovina TEDI otvorena je naknadno, dana 22.10.2020. godine

2020. godine  - Završena je investicija izgradnje proizvodno-poslovne hale, površine 1.200 m2, koja je locirana u poslovnoj zoni Mipcro.

2021. godine  - Proširena djelatnost nekretnina, ulaganjem u kupnju skladišne hale Breza u Ivancu, površine 1500 m2, sa okolnim zemljištem površine 17.200 m2.

2022. godine  - Izgrađena solarna elektrana SE MIPCRO 2, snage 278 kWp, na krovu nove proizvodno-poslovne hale.

2023. godine  - Tvrtka se uključuje u obnovu Petrinje nakon potresa. Izvedeni radovi na izgradnji I.OŠ Petrinja, cjelovita obnova Gradske Munjare, cjelovita obnova Općinskog Suda i zgrade Katastra.

2024. godine  - U obnovu opreme, strojnog i voznog parka investirano je preko 0,5 mil. €

2024. godine  - Proširena je djelatnost nekretnina, ulaganjem u kupnju stambene građevine površine 500 m2 u Cerju Nebojse za smještaj radnika, sa okolnim zemljištem površine 10.500 m2.

Financijska izvrsnost

Finacijska izvrsnost je jedan od temeljnih stupova dugoročne strategije poslovanja tvrtke MIPCRO d.o.o. Konzervativno upravljanje financijama, oslanjanje na samostalno financiranje investicija, te kontinuirano kapitalno jačanje tvrtke jamstvo su našim Investitorima da će se svi ugovoreni objekti izgraditi u traženoj kvaliteti i ugovorenim rokovima.

Tvrtka MIPCRO kontinuirano spada u najviši razred bonitetne izvrsnosti u Hrvatskoj za što smo zaprimili, dana 05.11.2020. godine, AAA certifikat bonitetne izvrsnosti od tvrtke Bisnode, koja je vodeći pružatelj poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj.

Bonitetna informacija BONPLUS, uz najvažnije financijske parametre iz osnovnog seta financijskih izvještaja (Bilance i Računa dobiti i gubitka) sadrži i ocjenu financijskog rejtinga, odnosno procjenu buduće sposobnosti poduzetnika da svoje obveze ispunjava u preuzetim rokovima, iskazanu ocjenom od 1 do 10 prema Fininoj rejting skali. Uz grupaciju Bisnode, vrhunski A1 bonitetni rejting (ekvivalent Standard&Poors - AA+ ili Moody's Aa1)  za 2023. godinu nam je potvrđen od strane Financijske agencije. Vjerojatnost od zastoja u plaćanju, u poslovanju sa tvrtkom Mipcro d.o.o., je zanemarivih 0,05%. 

Izvještaj Bonplus za 2023. godinu sa podacima za posljednje tri poslovne godine dostupan je na linku u nastavku (download u pdf formatu):

Bonplus za 2023. godinu

Sustav upravljanja

Provedbom EU projekta, pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća MIPCRO uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu“, u toku 2018. godine vršene su pripremne radnje, unaprijeđeni i dokumentirani su naši poslovni procesi, te je uveden sustav upravljanja kojim je povećana konkurentnost poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu. Krajem 2021. godine, Bureau Veritas Croatia proveo je recertifikacijski audit našeg sustava upravljanja, temeljem kojeg su nam izdani sljedeći certifikati:

Izdani certifikati i politika sustava upravljanja, predstavljaju najviše jamstvo, našim Investitorima i dobavljačima, da poduzeće Mipcro u poslovanju primjenjuje visoke standardne upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu.

Briga o zajednici

Bez odobravanja i potpore zajednice u kojoj djelujemo, zasigurno ne bi bilo današnjeg uspjeha tvrtke Mipcro. Kroz brigu za zaposlenike, procese upravljanja razvojem, upotrebom kvalitetnih materijala, te sa individualnim dugoročnim partnerskim odnosom sa svakim Investitorom, prepoznati smo kao tvrtka čije ime garantira kvalitetu, solidnost i vrhunsku izvedbu svakog projekta.

Programima sponzorstava, uključeni smo u izgradnju svijesti o potrebi pomaganja zajednici u kojoj živimo i djelujemo. Sponzorstva su uglavnom usmjerena na udruge i sportske klubove na širem području grada Ivanca.

Briga o zaposlenicima i okolišu

Pridajemo veliku pozornost zaštiti zdravlja i sigurnosti naših djelatnika, pa smo iz tog razloga 2018. godine uveli sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, za koji smo certificirani po standardu ISO 45001:2018.

Svoj doprinos očuvanju okoliša, koji ne neprocjenjiv za čovječanstvo, dali smo implementacijom sustava upravljanja zaštitom okoliša, prema zahtjevima norme ISO 14001:2015. Odgovornim ponašanjem svih zaposlenika pri izvođenju radova, stvara se temelj za bolju budućnost njih samih, šire društvene zajednice i svih drugih zainteresiranih strana.

Jamstveni rokovi

Kako bi svojim Investitorima pružila potpunu sigurnost, tvrtka MIPCRO daje dvije (2) godine garancije na izvedene radove na građevinama, deset (10) godina garancije na konstrukciju, pokrov i hidroizolacije, dok se za ugrađenu opremu prenose garancije proizvođača.