Početna/ Referentna lista
Referentna lista
Izvedeni radovi na preko 500 objekata visokogradnje i prateće niskogradnje...
Pretraži
Pretraživanje objekata
Proizvodno-skladišna hala br. 2, Ludbreg
Proizvodno-skladišna hala br. 2, Ludbreg
Godina završetka radova: 2017
Investitor: Bomark Pak d.o.o.
Proizvodna zgrada za obradu metala Dundo-Promet
Proizvodna zgrada za obradu metala Dundo-Promet
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Dundo-Promet d.o.o.
Logistički centar ''Brati Ritoša'', Pazin
Logistički centar ''Brati Ritoša'', Pazin
Godina završetka radova: 2017
Investitor: Brati Ritoša d.o.o.
Proizvodno-skladišna hala br. 1, Ludbreg
Proizvodno-skladišna hala br. 1, Ludbreg
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Bomark Pak d.o.o.
Resort Čiže, Trviž
Resort Čiže, Trviž
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Narcisa Ago d.o.o.
Istarska vila sa bazenom OPG Ćorušić
Istarska vila sa bazenom OPG Ćorušić
Godina završetka radova: 2015
Investitor: Opg Janja Ćorušić
Sportska dvorana Pazin
Sportska dvorana Pazin
Godina završetka radova: 2014
Investitor: Grad Pazin
Uređenje ribarske kućice, Trakošćan
Uređenje ribarske kućice, Trakošćan
Godina završetka radova: 2013
Investitor: Muzejska ustanova ''Dvor Trakošćan''
Stambena građevina ''Vila Auer''
Stambena građevina ''Vila Auer''
Godina završetka radova: 2013
Investitor: Privatni investitor
Stambeno-poslovna zgrada ''Solida nekretnine'', Ivanec
Stambeno-poslovna zgrada ''Solida nekretnine'', Ivanec
Godina završetka radova: 2013
Investitor: Solida nekretnine d.o.o.
Tenis centar Katoro - Umag Tennis Academy
Tenis centar Katoro - Umag Tennis Academy
Godina završetka radova: 2013
Investitor: Istraturist Umag d.d.
Proizvodno-Poslovna hala ''HEW''
Proizvodno-Poslovna hala ''HEW''
Godina završetka radova: 2012
Investitor: HEW Ivanec d.o.o.

1 2 3 4