Početna/ Referentna lista
Referentna lista
Izvedeni radovi na preko 500 objekata visokogradnje i prateće niskogradnje...
Pretraži
Pretraživanje objekata
Rekonstrukcije tvornice tvrdih želatinskih kapsula ''ACG EUROPE d.o.o.'', Ludbreg
Rekonstrukcije tvornice tvrdih želatinskih kapsula ''ACG EUROPE d.o.o.'', Ludbreg
Godina završetka radova: 2023
Investitor: ACG EUROPE d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za AKZ zaštitu metala
Izgradnja proizvodne hale za AKZ zaštitu metala
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Gracotech Grupa d.o.o.
Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata
Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Eonex d.o.o.
Skladišna hala Gealan
Skladišna hala Gealan
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Studio Sette P d.o.o.
Izgradnja i opremanje poslovno-proizvodne građevine BGW Group
Izgradnja i opremanje poslovno-proizvodne građevine BGW Group
Godina završetka radova: 2021
Investitor: BGW group d.o.o.
Izvedba ventilirane fasade poslovnog objekta
Izvedba ventilirane fasade poslovnog objekta
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mari d.o.o.
Dovršetak izgradnje hale za distribuciju paketa
Dovršetak izgradnje hale za distribuciju paketa
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Vodopija d.o.o.
Proizvodno-poslovna hala Mipcro
Proizvodno-poslovna hala Mipcro
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mipcro d.o.o.
Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin
Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Tehnološki Park Varaždin
Retail Park Mipcro
Retail Park Mipcro
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mipcro d.o.o.
Prerada mesa ''Mesnica Rogina''
Prerada mesa ''Mesnica Rogina''
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mesnica Rogina 1 vl. Krunoslav Rogina
Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''
Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''
Godina završetka radova: 2020
Investitor: BE-TO Karlovac d.o.o.
Logističko-distributivni centar ''LDC'' Ivančica d.d.
Logističko-distributivni centar ''LDC'' Ivančica d.d.
Godina završetka radova: 2019
Investitor: Ivančica d.d.
Rekonstrukcija nedovršene postojeće zgrade poslovne namjene - TEKIM d.o.o.
Rekonstrukcija nedovršene postojeće zgrade poslovne namjene - TEKIM d.o.o.
Godina završetka radova: 2019
Investitor: Tekim d.o.o.
Poslovno-proizvodni objekat ”MOBILISIS”, Varaždin
Poslovno-proizvodni objekat ”MOBILISIS”, Varaždin
Godina završetka radova: 2018
Investitor: Mobilisis d.o.o.
Pogon za preradu proizvoda ribarstva, Kukuljanovo
Pogon za preradu proizvoda ribarstva, Kukuljanovo
Godina završetka radova: 2017
Investitor: Orada adriatic d.o.o.
Proizvodno-skladišna hala br. 2, Ludbreg
Proizvodno-skladišna hala br. 2, Ludbreg
Godina završetka radova: 2017
Investitor: Bomark Pak d.o.o.
Proizvodna zgrada za obradu metala Dundo-Promet
Proizvodna zgrada za obradu metala Dundo-Promet
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Dundo-Promet d.o.o.
Logistički centar ''Brati Ritoša'', Pazin
Logistički centar ''Brati Ritoša'', Pazin
Godina završetka radova: 2017
Investitor: Brati Ritoša d.o.o.
Proizvodno-skladišna hala br. 1, Ludbreg
Proizvodno-skladišna hala br. 1, Ludbreg
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Bomark Pak d.o.o.
Resort Čiže, Trviž
Resort Čiže, Trviž
Godina završetka radova: 2016
Investitor: Narcisa Ago d.o.o.
Tenis centar Katoro - Umag Tennis Academy
Tenis centar Katoro - Umag Tennis Academy
Godina završetka radova: 2013
Investitor: Istraturist Umag d.d.
Proizvodno-Poslovna hala ''HEW''
Proizvodno-Poslovna hala ''HEW''
Godina završetka radova: 2012
Investitor: HEW Ivanec d.o.o.

1 2