Početna/ Referentna lista
Referentna lista
Izvedeni radovi na preko 500 objekata visokogradnje i prateće niskogradnje...
Pretraži
Pretraživanje objekata
Rekonstrukcije tvornice tvrdih želatinskih kapsula ''ACG EUROPE d.o.o.'', Ludbreg
Rekonstrukcije tvornice tvrdih želatinskih kapsula ''ACG EUROPE d.o.o.'', Ludbreg
Godina završetka radova: 2023
Investitor: ACG EUROPE d.o.o.
Izgradnja proizvodne hale za AKZ zaštitu metala
Izgradnja proizvodne hale za AKZ zaštitu metala
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Gracotech Grupa d.o.o.
Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata
Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Eonex d.o.o.
Skladišna hala Gealan
Skladišna hala Gealan
Godina završetka radova: 2022
Investitor: Studio Sette P d.o.o.
Izgradnja i opremanje poslovno-proizvodne građevine BGW Group
Izgradnja i opremanje poslovno-proizvodne građevine BGW Group
Godina završetka radova: 2021
Investitor: BGW group d.o.o.
Izvedba ventilirane fasade poslovnog objekta
Izvedba ventilirane fasade poslovnog objekta
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mari d.o.o.
Dovršetak izgradnje hale za distribuciju paketa
Dovršetak izgradnje hale za distribuciju paketa
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Vodopija d.o.o.
Proizvodno-poslovna hala Mipcro
Proizvodno-poslovna hala Mipcro
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mipcro d.o.o.
Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin
Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Tehnološki Park Varaždin
Retail Park Mipcro
Retail Park Mipcro
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mipcro d.o.o.
Prerada mesa ''Mesnica Rogina''
Prerada mesa ''Mesnica Rogina''
Godina završetka radova: 2020
Investitor: Mesnica Rogina 1 vl. Krunoslav Rogina
Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''
Kogeneracijsko postrojenje ''BE-TO Karlovac''
Godina završetka radova: 2020
Investitor: BE-TO Karlovac d.o.o.

1 2