Početna/ Referentna lista/ Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata
Poslovni objekti

Eonex - građevina za proizvodnju medicinskih implantanata

2022. godina
Rekonstrukcija
Osnovne karakteristike objekta:
  • Armirano-betonska montažna konstrukcija
  • Čelična konstrukcija
  • Ventilirana fasada
  • Fasadni sendvič paneli
  • ALU stolarija
  • Krovna hidroizolacijska folija
Površina:

3.000 m²

Investitor:

Eonex d.o.o.

Vrijednost investicije:

17.500.000,00 kn

Zanimljivosti:

U razdoblju od veljače 2021. godine do prosinca 2021. godine izgrađena je potpuno nova proizvodna građevina tvrtke Eonex d.o.o. u svrhu proizvodnje medicinskih implantanata. Bruto površina dograđenog objekta je 3.000,00 m2, a od posebnosti objekta možemo istaknuti Hunter Douglas fasadni sustav, prostor hale koji je u potpunosti klimatiziran, te je ugrađen sustav za odsis strojeva sa filtracijom emulzijskih para proizvođača Losma.

Pročitaj više