Početna/ Referentna lista/ Gradska Munjara Petrinja
Ostali objekti

Gradska Munjara Petrinja

2024. godina
Novogradnja
Osnovne karakteristike objekta:
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Armirano-betonska monolitna konstrukcija
  • ALU stolarija
  • Drvena fasadna stolarija
  • Krov pokriven limom
Investitor:

Grad Petrinja

Vrijednost investicije:

1.000.000,00 €

Površina:

400 m²

Zanimljivosti:

Zgrada Gradske munjare građena je 1910.-11. godine i spada u vrijedne primjere industrijskog i gospodarskog razvoja grada Petrinje s prijelaza 19. u 20. stoljeće. Zgrada je izgrađena kao mala hidrocentrala na rijeci Petrinjčici u svrhu javne rasvjete Grada Petrinje, te je u toj funkciji bila od 1911. do 1948. godine, kada je stavljena van izvorne funkcije. Od 1948. godine pa sve do potresa korištena je od strane lokalnog komunalnog poduzeća kao skladište opreme, te je zbog lošeg održavanja nepovratno oštećena u potresu, te je nakon potresa u potpunosti uklonjena. Projektom cjelovite obnove napravljena je de facto novogradnja sa faksimilnom obnova vanjskih pročelja te je izvršena rekompozicija građevine prenamjenom unutarnjeg prostora u funkciju gradskog muzeja (prenamjena iz zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar). Zanimljivo je napomenuti da je ukupna godišnja proizvodnja struje izvorno bila 230.000 kWh, koliko danas proizvede manja krovna solarna elektrana snage cca. 200 kWp na površini od cca. 1500 m2.

Pročitaj više