Početna/ Referentna lista/ Proizvodno-poslovna hala Mipcro
Poslovni objekti

Proizvodno-poslovna hala Mipcro

2020. godina
Novogradnja
Osnovne karakteristike objekta:
  • Armirano-betonska montažna konstrukcija
  • Čelična konstrukcija
  • Armirano-betonski fasadni paneli
  • PVC stolarija
  • Krovna hidroizolacijska folija
Investitor:

Mipcro d.o.o.

Vrijednost investicije:

5.100.000,00 kn

Površina:

1200 m²

Zanimljivosti:

U periodu 28.07.2020. do 07.12.2020. godine izgrađena je potpuno nova proizvodno-poslovna hala za potrebe tvrtke Mipcro. Zbog prenamjene velikog dijela postojeće hale u Retail Park Mipcro, bilo je potrebno izgraditi dodatan proizvodno-poslovni prostor površine 1200 m2, vanjskih dimenzija 30 x 40 metara, visine 8 metara. Od posebnosti građevine možemo istaknuti armirano-betonske fasadne panele bojene u boje tvrtke, vrhunsku toplinsku izolaciju (vuna 20 cm na krovu, 12 cm grafitni stiropor u fasadi) hale te pripremu za buduću postavu solarne elektrane, snage oko 200 kWp, na krovu.

Pročitaj više