Početna/ Referentna lista/ Proizvodno-skladišna hala br. 2, Ludbreg
Poslovni objekti

Proizvodno-skladišna hala br. 2 ''Bomark Pak''

2017. godina
Novogradnja
Osnovne karakteristike objekta:
  • Armirano-betonska montažna konstrukcija
  • Armirano-betonski fasadni paneli
  • PVC stolarija
  • Krovna hidroizolacijska folija
Investitor:

Bomark Pak d.o.o.

Vrijednost investicije:

12.200.000,00 kn

Površina:

3.900 m²

Zanimljivosti:

Uz postojeću proizvodno-skladišnu halu, površine 3300 m2, za proizvodnju papirnih cijevi, dograđena je nova proizvodno-skladišna hala, površine 2700 m2, za proizvodnju i skladištenje stretch folije. Obje hale su spojene sa nadstrešnicom površine 1200 m2 ispod koje će se vršiti utovar šlepera sa gotovim proizvodima iz oba objekta.

Konstrukcija objekta je armirano-betonska montažna, sa betonskim fasadnim panelima.

Pročitaj više