Početna/ Referentna lista/ Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin
Poslovni objekti

Rekonstrukcija Tehnološkog Parka Varaždin

2020. godina
Rekonstrukcija
Osnovne karakteristike objekta:
  • Armirano-betonska monolitna konstrukcija
  • ALU stolarija
  • Krovna hidroizolacijska folija
Površina:

800 m²

Vrijednost investicije:

12.500.000,00 kn

Investitor:

Tehnološki Park Varaždin

Zanimljivosti:

U periodu od lipnja 2019. godine do lipnja 2020. godine izršena je rekonstrukcija i nadogradnja postojeće poslovne građevine. Rekonstrukiran je dio suterena prizemlja u dijelu dilatacije A i dio 1. kata, te su nadograđene dvije etaže u zoni zahvala, na dilataciji B. Rekonstrukcijom i nadogradnjom povećan je kapacitet i kvaliteta poslovne zgrade u cjelini. Omogućen je i pristup osoba smanjene pokretljivosti svim etažama objekta, te je osigurana nesmetana vertikalna i horizontala komunikacija između dvije dilatacije.

Kao posebnost objekta vrijedi istaknuti krovnu terasu namijenjenu za druženja korisnika objekta, kao i solarnu elektranu snage 7,8 kW na krovu koja će se koristiti za vlastite potrebe objekta.

Pročitaj više