Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća MIPCRO uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Kratki opis projekta: Poduzeće MIPCRO provodi projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća MIPCRO uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće će uvesti sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem te sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultati projekta su izdani certifikati za sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću na radu. Zahvaljujući provedbi projekta poduzeće će unaprijediti 6 poslovnih procesa te povećati svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 128.325,00 HRK sa PDV-om

Prihvatljivi troškovi: 102.660,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 66.729,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17. srpnja 2018.  – 17. siječnja 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Filip Kišiček, [email protected]

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća MIPCRO d.o.o.