Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća MIPCRO unapređenjem web stranice

Kratki opis projekta: Poduzeće MIPCRO provodi projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća MIPCRO unapređenjem web stranice“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“, kod Poziva: KK.03.2.1.17, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće će unaprijediti postojeću web stranicu, a usluga obuhvaća razradu korisničkog iskustva i projektiranje koncepata predložaka, izradu dizajna web stranice, integraciju predložaka s web programom, integraciju s društvenim mrežama, podršku za višejezičnost i dr.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti, osiguranje zadovoljstva korisnika odnosno kupaca te povećanja profitabilnosti poslovanja. Rezultat projekta je unaprijeđena web stranica koja će omogućiti  bolje povezivanje s ciljanom skupinom kupaca u realnom vremenu, dostupnost analitičkih podataka koji se mogu koristiti za unapređenje poslovanja i izgradnju kvalitetnijeg poslovnog odnosa s ciljanom grupom potrošača.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 123.437,50 HRK sa PDV-om

Prihvatljivi troškovi: 98.750,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 74.062,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12. listopada 2018.  – 12. listopada 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Filip Kišiček, [email protected]

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća MIPCRO d.o.o.